Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Creu de Sant Jordi 2010

EIXOS EDUCATIUS

EIXOS DEL NOSTRE COMPROMÍS

 1. L’atenció i l’acompanyament educatiu a les persones, en funció de les seves necessitats, i l’estímul al ple desenvolupament de les possibilitats de cadascú.
 2. El compromís amb una educació en valors que és a la base d’una convivència veritablement humana, alhora que coherent amb un model educatiu d’inspiració cristiana.
 3. El diàleg escola-famílies en un marc de corresponsabilitat educativa i de recolzament mutu.
 4. La participació de tota la comunitat en la vida escolar.
 5. La utilització de metodologies actualitzades, actives i creatives, recolzades en la valoració de l'esforç i del treball ben fet.
 6. L'avaluació atenta de les nostres actuacions, amb els ulls posats en la seva constant millora.
 7. Una orientació renovada de la formació religiosa, en el marc d'una societat plural.
 8. La sensibilitat i el compromís amb el propi país i amb tota la comunitat humana del món.

EL NOSTRE ESTIL PEDAGÒGIC

 • La creació d'un clima escolar positiu i motivador.
 • Fer a cadascú protagonista i responsable del seu creixement personal.
 • La recerca de l'equilibri entre la proposta de metes exigents i les possibilitats i ritmes de cadascú.
 • Un estil de treball actiu i participatiu, atent a promoure la implicació dels alumnes en la millora del seu procés d'aprenentatge.
 • L'estímul de la constància i la tenacitat com a actituds formadores del caràcter.
 • La invitació a sortir d'un mateix i descobrir les possibilitats i responsabilitats d'un món més just.
Heu d'estar contentes i alegres de tot. Aquesta és una gran virtud.
Aconseguiràs més per l'amor que per la força.
Fem les coses per agradar Déu, que Ell ja té cura de nosaltres.
Disseny i Programació: Clickart