Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Fundació privada educativa Vedruna Barcelona

Creu de Sant Jordi 2010

LA FUNDACIÓ

La Fundació Educativa Privada Vedruna-Barcelona té com a finalitat la formació integral de la persona des d’una concepció cristiana de l’home, de la vida i del món, de manera que desenvolupi les capacitats dels alumnes en totes les seves dimensions, seguint la tradició pedagògica cristiana iniciada per Joaquima Vedruna.

En el compliment d’aquesta finalitat, la Fundació podrà fer-se càrrec de centres educatius i de formació i, en relació als mateixos, realitzarà qualsevols accions necessàries per a la seva promoció, continuïtat i subsistència amb la finalitat de donar una formació i educació amb una visió cristiana del món i de la història.

Les finalitats fundacionals s’exerciran dins l’àmbit de Catalunya.

ESTATUTS

Per donar compliment a les finalitats fundacionals, la Fundació promourà activitats culturals, educatives i formatives en general i la prestació del servei de l’ensenyament de qualsevol matèria i grau del sistema educatiu, alternatiu i diferenciat d’acord amb el següent estil educatiu:

  1. Es fonamenta en el convenciment que l’home és un valor per ell mateix, independentment de la seva raça, ideologia, religió, posició social, qualitats, etc i es posa especial relleu en l’educació de la dimensió social dels alumnes en la descoberta de valors de la llibertat, la justícia, la pau, la solidaritat, el civisme i el respecte a l’entorn.
  2. Es fomenta una educació oberta a la transcendència per entendre que la religió i la fe cristiana enriqueixen la persona humana. L’educació religiosa de l’escola és un procés que haurà de permetre als alumnes una opció personal i lliure.
  3. Es centra en una educació viscuda en un ambient d’acollida familiar, fet de proximitat, senzillesa i cordialitat i es desenvolupa en un clima alegre i positiu que ajudi a fer experiències humanitzadores i de creixement personal.
  4. Es recolza en una metodologia activa, creativa i participativa que persegueix una educació oberta a la vida, alliberadora i solidària.
  5. Es basa en un model d’Escola catalana, amb un fort arrelament al poble i amb voluntat que la inserció social de l’alumne el porti a un compromís de transformació i millora de la societat.
  6. Es fomenta un model de comunitat educativa participativa i integradora de les necessitats, objectius i voluntats de tots els qui la formen i amb garantia d’obertura i de servei a tots els sectors socials, especialment els més necessitats.
Disseny i Programació: Clickart